Spildevandstakster i Gribskov Kommune

Jeg har været bestyrelsesmedlem  i GribVand A/S og GribVand Spildevand A/S siden 2010, hvor det blev besluttet, at spildevandssektoren skulle være en selvstændig enhed. Jeg er udpeget af Gribskov Kommunes byråd.

Siden 2010 har jeg haft  fokus på, at vores takster ikke skulle stige, hvorfor det har været afgørende, at vi fik effektiviseret driften af spildevandsforsyningen, herunder nedlagt en del af vores rensningsanlæg. Det har været en kompliceret sag at blive enige om, hvor mange rensningsanlæg kommunen skulle have, herunder hvis der skulle bygges nye anlæg, hvor kunne og skulle de placeres.

Det er endelig lykkedes at opnå enighed om, at kommunen på sigt skal have 3 rensningsanlæg – Helsinge, Gilleleje og Udsholt og at alle øvrige skal nedlægges og spildevandet føres til ovennævnte 3 anlæg. Samtidig er det besluttet, at vi skal have 2 anlæg med til biologisk slambehandling. Det eksisterende i Helsinge og et nyt er under etablering i Pårup.

Effektiviseringen er nødt til at tage hensyn til de anlægsmidler selskabet har, herunder, at vi er nogle, der ikke ønsker at taksterne stiger for meget.

Det har været omtalt i pressen, hvorfor vi ikke samarbejder med andre forsyninger.

Det gør vi  på de områder, som det er muligt bl.a. har vi meget samarbejde med Halsnæs  og aftaler med en del nordsjællandske forsyninger om fælles indkøbs aftaler og fælles udbud.

Jeg vil fortsat arbejde for , at det bliver muligt på sigt at sænke afgiften på spildevand. Samtidig med at vi naturligvis skal have en velfungerede kloakforsyning, der også fungerer i spidsbelastninger, f.eks.  når vi om sommeren er dobbelt så mange borgere i kommunen. Det er netop en af de rigtig store udfordringer for vores rensningsanlæg, at de skal være dimensioneret til at kunne håndtere det, og samtidig fungere i vinterhalvåret.

Jeg vil være åben over for at indgå i yderligere samarbejde, hvis det er muligt.