Børneområdet

Børneområdet i Gribskov Kommune er udfordret

Børneområdet i Gribskov Kommune er som helhed udfordret i disse år ikke mindst på specialområdet. Heldigvis har en økonomisk ansvarlig ledelse af kommunen i den indeværende valgperiode gjort, at vi er i stand til at flytte penge fra kassebeholdningen over til specialområdet så vi kan holde normalområdet skadesfrit.

Ny Børn & Unge Politik

Vores samlede eksisterende Børn og Unge politik i Gribskov Kommune baserer sig på en publikation fra 2007 – det er tid til forandring, hvis vi skal løse de store udfordringer vi har.

2007 var en helt anden tid, set i lyset af lave børnetal, inklusion, lange skoledage og mange indberetninger er det tid til at bryde de gamle mønstre op. Vi bør stoppe op og gentænke, hvordan vi kan udnytte de tilstedeværende ressourcer bedre og lave nogle nye visioner for at fremme læring. Det handler for os I Venstre om samarbejde, respekt for faglighed og en tydelig ledelse. En tydelig og nærværende lokal ledelse I alle vores institutioner og skoler er af afgørende betydning for det engagement, som skaber grobund for den enkelte institution eller skole.

Det handler om alle børn og deres fremtid som aktive medborgere og ikke bare Alexander og Tilde, hvis forældre har muligheder for at have deres børn I en privat institution eller skole, men også om Lukas og Ronja, hvis forældre ikke har de samme muligheder. Kommunale såvel som private initiativer skal hyldes, og de kløfter, der måtte være, mener vi i Venstre skal nedbrydes, så vi kan løfte niveauet både privat og kommunalt, og det gør man ved at samarbejde og ikke ved at stå i hver sin lejr og råbe af hinanden.

Trivsel og faglighed går hånd i hånd

Vi kan se på resultaterne at både trivsel og faglighed desværre er meget svingende på vores institutioner og skoler. Det er tankevækkende, at vi i Gribskov Kommune kan have både landets allerbedste skole målt på undervisningseffekt og samtidig en af de skoler som har allersværest ved at lave samme øvelse. Det gennemgående billede er, at de private skoler ofte klarer sig langt bedre på både trivsel og faglighed i de fleste undersøgelser. Noget kunne tyde på at de private institutioner er bedre til at holde gejsten og engagementet hos både elever og ansatte.

Hvorfor skal der være forskel på børnenes muligheder om de har gået i kommunal eller privat institution/skole?

Det skal der heller ikke – det bør være det samme for alle børn. De kommunale skoler er betalt af kommunale penge medens de private skoler får 75% af deres økonomi fra staten. Selvom de private og frie skoler selv kan bestemme sammensætningen af deres elever så er det vores indtryk, at de private skoler løfter deres del af det sociale ansvar og derfor også er udfordret på specialområdet. Et af de områder der derfor også skal løftes generelt er vores PPR-betjening (Pædagogisk-psykologisk rådgivning) af vores institutioner og skoler.

I Venstre arbejder vi for at vores kommunale folkeskoler skal være på niveau med de private tilbud og over landsgennemsnittet i forhold til faglighed og trivsel.

Innovation på Børn & Ungeområdet

Hvordan kunne man tænkes at løse de udfordringer ?

Et Innovationsråd ! Et innovationsråd der skal være med til at sikre ejerskab omkring beslutningerne – en levende organisme, hvor alle bidrager med deres særlige viden og erfaring. Her skal sidde mennesker fra alle niveauer. Nogle har dagligdag med børnene og andre er på ledelsesniveau. Ledere, pædagoger, lærere og bestyrelsesmedlemmer samlet. Kommunale og private. Sammen hæver vi niveauet over hele linjen – kommunalt og privat.

Vi skaber den base som skal give Alexander, Tilde, Lukas og Ronja en endnu bedre start på livet som borgere i et fællesskab. Vi udnytter vores ressourcer – økonomisk og menneskeligt – bedst muligt.

Vi bør give de enkelte institutioner/skoler frihed under ansvar til selv at vælge metoden så længe kvaliteten lever op til de effekt- og resultatkrav der er specificeret.

Helt konkret skal der tages udgangspunkt i trivselsmålinger, afgangskarakterer, eller politiske valgte mål samt økonomisk sunde driftsresultater.

Vil det gøre Alexander, Tilde, Lukas og Ronja til mere trygge børn som bliver til gode samfundsborgere ? JA, hvis de mange gode ideer bliver omsat til handling, og det vil vi arbejde for i Venstre.

Med venlig hilsen

Birgit Roswall, medlem af Børneudvalget og byrådskandidat for Venstre

Tue Villebro, byrådskandidat for Venstre