Venstre har de sidste 4 år stået i spidsen for at gennemføre

Venstre har de sidste 4 år stået i spidsen for at gennemføre

 • at der er opført en springhal i Helsinge
 • at der er indrettet en kampsportshal i Helsinge
 • at der Frivilligcenteret i Helsinge får de længe ønskede nye lokaler i Tingstedet
 • at Tinghuset i Helsinge kan blive kulturhus
 • at vi har fået et dagcenter til demente borgere  – Holbohave
 • at der er skabt mulighed for byggeri af 72 plejehjemspladser i Gilleleje
 • at der er skabt mulighed for byggeri  af op til 60 seniorboliger i Gilleleje
 • at ovennævnte plejehjemspladser bygges som friplejeboliger uden anlægsmidler fra kommunekassen
 • at non profit virksomheden OK Fonden skal drive plejehjemmet, og borgere frit kan vælge plads på plejehjemmet, hvis man er visiteret til en plejehjemsplads
 • at alle kan lade sig skrive op til seniorboligerne
 • at Ramløse har fået et medborgerhus – Ramhuset
 • at Ramløse skole har fået sit navn tilbage og har fået selvstændig leder
 • at Ramløse børnehave er blevet bygget om og flyttet sammen med skolen
 • at der på Sct. Helene Skole Vejby afd er sket ombygning, så børnehaven incl. produktionskøkken er flyttet ind på  skolen
 • at der er etableret ungeboliger i Bakketoppens børnehave
 • at om- og tilbygning til ny skole i Gilleleje er sat i gang
 • at projekteringen af ny vej fra Græsted til Gilleleje er sat i gang
 • at Helsinge Nord er sat i gang med udformning af den kommende bydel
 • Møllebakken i Helsinge kan blive nyt bosætningsområde i midtbyen
 • at der bliver bygget ny Rema i Esbønderup
 • at der er indviet Aktivitetshus for seniorer i Gilleleje
 • at Esbønderup endelig får en fornuftig cykelsti fra Esrum til Tingbakkeskolen