”Lighed for foreninger”.

Svar på læserbrev ”Lighed for foreninger”.

Bente Haugaard efterlyser i sit læserbrev, at Frivilligcenter Helsinge sidestilles med de foreninger, som får stillet lokaler frit til rådighed uden at skulle betale husleje.

I den forbindelse er det vigtigt at kende til baggrunden for, hvorfor de to foreningstyper behandles forskelligt.

Frivilligcenter

Regler for Frivilligcentrene hører under Social- og Indenrigsministeriet og regler for de folkeoplysende foreninger hører under Kulturministeriet. Der er således tale om 2 forskellige regelsæt. Også i Gribskov ligger de to foreningstyper i to forskellige udvalg. Frivilligcentrene hører under Social- og Sundhedsudvalget, og de folkeoplysende foreninger hører under Kultur- og Idrætsudvalget.  

I forhold til finansiering er der stor forskel. Frivilligcentrene har en grundfinansiering fra Staten på 350.000 kr. mod at kommunen bidrager med minimum et tilsvarende beløb. I Gribskov bidrager kommunen årligt med ca. 430.000 kr. til hvert af vores to frivilligcentre.

I Gribskov har vi oven i købet valgt at have to frivilligcentre, som vi giver støtte til. Det er der ikke mange andre kommuner som har.

Folkeoplysende foreninger

De folkeoplysende foreningers virke og tilskud er detaljeret beskrevet i Folkeoplysningsloven.

Hvis man er en folkeoplysende forening, skal man have stillet lokaler frit til rådighed, hvis kommunen har ledige lokaler. Hvis folkeoplysende foreninger har til huse i egne eller lejede lokaler, kan de søge om lokaletilskud. Her kan de få dækket 75 % af deres driftsudgifter. Nye ansøgere kan imidlertid få afslag på ansøgning om lokaletilskud, hvis det vil medføre en forøget udgift for kommunen.

En folkeoplysende forening kan derudover søge om aktivitetstilskud for aktiviteter for aktive medlemmer under 25 år.  Pt. Er tilskuddet 220 kr. om året pr. medlem under 25 år.

Så alt i alt prioriterer Gribskov Kommune det frivillige område højt, såvel frivilligcentrene som det øvrige foreningsliv. Frivilligcentrene  er som ovenfor nævnt sikret en grundfinansiering, som de folkeoplysende foreninger slet ikke er.  

Venlig hilsen

Michael Bruun & Birgit Roswall

Formænd for hhv. Kultur- og Idrætsudvalget og Social-og Sundhedsudvalget