Budget – 2018 – 2021

Jeg er utrolig glad for den budgetaftale, som vi har indgået med DF og C om de kommende års budgetter.

Har det din interesse kan du læse aftalen her: http://www.gribskov.dk/media/2915/budgetaftale2018-_underskrevet.pdf

Jeg glæder særligt over, at vi har sikret

  • at processen så de lokalsamfund, der blev ramt af skolestrukturændringer kan se frem til selvstændige profiler og arbejde med selvstændig ledelse, hvor det ønskes
  • at biblioteket på Blistrup  Skole bliver lukket op for alle
  • at vi har taget højde for de forøgede udgifter på det specialiserede børn- og ungeområde, således at merudgifterne ikke tages fra almenområdet
  • at der er 0,9 mio kr.  årligt til  drift  en ny fritids- og aftenklub for børn og unge i Gilleleje
  • at budgettet tager højde for den demografiske udvikling på ældreområdet
  • at  den forventede stigning i kommunens andel af udgifter til sygehusudgifter er tilført
  •  at der er afsat midler til at implementering af den nye sundhedspolitik. Vi  har sikret, at handleplaner og indsatser  kan sættes i gang, når vi i marts 2018 kender resultatet af borgerundersøgelsen af vores borgers sundhed.