Ansvar og ydeevne tilbage til borgerne

Under ovennævnte overskrift skrev jeg:

I begyndelsen af august har jeg i Frederiksborg Amts Avis læst et for mig spændende og inspirerende debatindlæg med integrationsminister Birthe Rønn Hornbæk om, hvad hun ville gøre, hvis hun var statsminister.

Det jeg specielt hæfter mig ved, er at hun vil vække vælgerne af deres tornerosesøvn. Hun vil opdrage danskerne til at tage større personligt ansvar. Danskerne skal ændre holdning. Der er alt for meget stat og alt for lidt borger. Samfundet er i alt for høj grad blevet præget af forkælelse og alle politiske partier har været med til det.

Vi skal som borgere have glæden og ansvarsfølelsen overfor eget liv, arbejde, familie og samfund tilbage..Vi skal turde være rollemodeller som forældre, pædagoger, lærere og arbejdsgivere.

Vi skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer, men ikke ved at pakke det ind i vat og bomuld.

Mennesket har pligt til at gøre hvad det kan, og ikke som i dag, hvor det mest handler om, hvilke rettigheder jeg kan kræve opfyldt.

Det bør i stedet være en selvfølge, at man hver især bidrager med det man selv kan yde, før man beder om hjælp.

Det er vel nærmest overflødigt at skrive, men hvor er jeg enig i hendes betragtninger, og jeg vil gerne arbejde for, at vi i Gribskov Kommune understøtter (og forventer) at borgerne kan tage ansvar for egne handlinger.