Resultater

Hvad skete der i Gribskov Kommune under Venstres ledelse

I byrådsperioden 2014 – 2017:
Venstre har stået i spidsen for at gennemføre

at der er skabt mulighed for byggeri af 72 plejehjemspladser i Gilleleje
at der er skabt mulighed for byggeri  af op til 60 seniorboliger i Gilleleje
at ovennævnte plejehjemspladser bygges som friplejeboliger uden anlægsmidler fra kommunekassen
at non profit virksomheden OK Fonden skal drive plejehjemmet,
at borgere frit kan vælge plads på plejehjemmet, hvis man er visiteret til en plejehjemsplads
at alle kan lade sig skrive op til seniorboligerne
at Ramløse har fået et medborgerhus – Ramhuset
at Ramløse skole har fået sit navn tilbage og har fået selvstændig leder
at Ramløse børnehave er blevet bygget om og flyttet sammen med skolen
at der på Sct. Helene Skole Vejby afd er sket ombygning, så børnehaven incl. produktionskøkken er flyttet ind på  skolen
at der er etableret ungeboliger i Bakketoppens børnehave
at om- og tilbygning til ny skole i Gilleleje er sat i gang
at der på alle plejehjem kan laves mad til beboerne
at der er etableret selvstændigt dagcenter til demente
at der er oprettet 4 aflastningspladser til demente borgere
at der er oprettet 4 akutpladser
at der er indviet nye cykelsti fra Smidstrup til Blistrup
at Kulturhavnen i Gilleleje er indviet og sat i drift
at der er sket byudvikling i Græsted
at der er udarbejdet strategiplan for Gilleleje
at der er sat skub i byudviklingen i Helsinge
at Nationalparken Kongernes Nordsjælland er en realitet