Mine mål

Mine mål for de kommende år:

Din stemme i Byrådet, hvis du vil!
Jeg arbejder for dig og har specielt fokus på:

  • at svage borgere sikres tilstrækkelig hjælp og medbestemmelse
  • at vi løbende får udbygget Holbohave demensdagcenter i forhold til behov
  • at vi sikrer udbygning af plejecenterpladser i forhold til behov
  • at motion skal være en naturlig del af vores liv og understøttes af bl.a. cykel- og gangstier.
  • at aktivitet og træning efter sygdom og skade tilrettelægges under hensyn til den enkeltes behov/alder
  • at frivillige foreninger, klubber, råd mfl. skal anerkendes og bruges i samspil med kommunale ydelser på de frivilliges betingelser.
  • at kommunens borgere skal have en naturlig og let adgang til at leve et sundt liv med mange gode leveår
  • at kommunen inddrager velfærdsteknologi i hjemmeplejen og det forebyggende arbejde for at sikre bedre livskvalitet.
  • at Gribskov Kommune har plads til alle uanset alder og social status, hvor den enkelte tager ansvar i forhold til egne muligheder. Hvor kommunen støtter i fornødent omfang.
  •  at kloakforsyningen effektiviseres, så spildevandsafgiften kan sænkes