Ideologi / Sund fornuft i ældreplejen

Om det er ideologi eller sund fornuft er ikke afgørende for mig.

Jeg mener, at det er sund fornuft at få mest muligt for de skattekroner borgerne betaler.

Derfor er jeg også glad for, at ATP Ejendomme  har fundet det interessant at bygge et plejehjem i Gribskov Kommune og lave en driftsaftale med non profit firmaet OK-Fonden om de 72 pladser i Gilleleje. Jeg glæder mig meget til at følge opførelsen af plejehjemmet og følge med i udviklingen for disse friplejeboliger, som borgerne selv kan ønske at blive visiteret til på samme vilkår som til kommunens øvrige plejehjem. Kommunen har ikke indgået driftsaftale, hvorfor vi ikke er forpligtet til at betale for pladser medmindre Gribskov borgere benytter dem. OK-Fondens erfaringer fra andre kommuner er, at godt 90% af pladserne belægges af kommunens borgere. Så vi kan være trygge ved, at de 72 pladser kan dække vores behov for pladser frem til 2021.

Fordelen ved denne model er efter min opfattelse, at OK Fonden skal anstrenge sig for at være attraktive, hvis de ikke skal have tomme lejligheder.

I øvrigt svarer ovennævnte model stort set til det vi allerede kender i Gribskov Kommune i forbindelse med Ellen Marie Hjemmet i Gilleleje, som også har planer om at udvide med yderligere 10 pladser.

Jeg er generelt ikke særlig optaget af, om det er kommunal eller privat ansatte, der leverer ydelserne til vores borgere, uanset om det er i hjemmeplejen eller på plejehjemmene. Mit fokus er, at borgeren oplever omsorg og kvalitet i forbindelse med levering af ydelserne. Dette fokus må der aldrig være tvivl om, og det er mit politiske fokus, at vi har eller får opbygget et tilsynssystem, der sikrer det.